ความมั่นคงของบริษัท

2014  
- บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักในการสนับสนุนงานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการขายหุ้นให้แก่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2015
- บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มทำการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เต็มตัว