บริการออกแบบเครือข่าย

รับออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับองค์กร

บริการออกแบบ และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร โดยออกแบบและประยุกต์ใช้ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจตามความต้องการขององค์กรของลูกค้าอย่างแท้จริง

ให้เราดูแลออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย (Computer Network) เพื่อธุรกิจและองค์กรต่างๆ ทั้งแบบเครือขายภายใน (LAN) ตลอดจนเครือข่ายภายนอกเชื่อมโยงไปยังระบบหว่างสาขา จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ดูแลระบบต่างๆภายในเจดับเบิ้ลยูดีมากกว่า 10 ปี

  • 1. รับออกแบบและติดตั้งระบบ Network ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
  • 2. รับออกแบบและติดตั้งระบบ IPPBX
  • 3. ให้บริการติดตั้งระบบ, Config Mikrotik และระบบ Log System
  • 4. รับออกแบบและติดตั้ง Wireless LAN (Hotspot) สำหรับหน่วยงานต่างๆ
  • 5. รับออกแบบและติดตั้งระบบตามโครงการ เช่น ส่งสัญญาณ ระยะทางไกล ระหว่างอาคาร ด้วย wireless
  • 6. ให้บริการระบบ Backup System
  • 7. ให้บริการ Cloud Solutions