กลุ่มบริษัทของเรา

คิดอย่างผู้นำ...ทำให้ต่างอย่างมืออาชีพ
JWD คิดทุกเรื่องเพื่อบริการโลจิสติกส์ครบวงจร และบริหาร
จัดการซัพพลายเชน ที่โดดเด่นอย่างมีแนวคิด
และเป็นผู้นำใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ
 • กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย
 • กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง

3 กลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษ ที่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความรอบรู้ ภายใต้มาตรฐานการทำงานระดับสากล พร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

เราเชื่อว่าธุรกิจต้องเดินหน้าตลอดเวลา จึงไม่เคยหยุดคิดที่จะให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะทาง เพื่อทุกความต้องการของคุณ อาทิ บริการขนย้ายของใช้และเครื่องเรือนภายในบ้านหรือสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดการเอกสารและข้อมูลครบวงจร

จุดต่างที่โดดเด่นของกลุ่ม JWD
 • ผู้นำของวงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการซัพพลายเชน (Leading Edge of IT Technology to Improve Supply Chain Efficiency)
  ที่นี่เราวิเคราะห์ ออกแบบและเชื่อมโยงนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสินค้า ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการซัพพลายเชน
 • ดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจด้วยบริบทแบบไทย...ตามมาตรฐานสากล (Local Insight with International Standard)
  เพราะเราเป็นบริษัทคนไทย ที่เข้าใจระบบการทำงานอย่างเข้าถึงหัวใจลูกค้า ให้บริการที่รวดเร็วและปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของทุกคน แบบที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานสากล
 • บริการโลจิสติกส์ครอบคลุม ครบวงจร จบในที่เดียว (Fully Integrated Logistics Solutions)
  บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร ครอบคลุม คลังสินค้าทุกประเภท คลังสินค้าปลอดภาษี สำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ ที่เรามีข้อได้เปรียบคือสามารถบริหารจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จและไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากเราเป็นเจ้าของคลังสินค้าทุกคลัง รวมทั้งบริการดำเนินพิธีศุลกากร บริการขนส่งและกระจายสินค้า และบริการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับโลจิสติกส์
 • เริ่มโซลูชั่นใหม่ๆเป็นคนแรก เพื่อทุกโลจิสติกส์ (First Mover)
  เพราะคิดรอบด้านและมองทุกอย่างเป็นโลจิสติกส์ จึงเป็นคนแรกที่คิดค้นและนำเสนอโลจิสติกส์โซลูชั่นรูปแบบใหม่ๆ ให้ทุกความต้องการของคุณ
  - เป็นผู้ประกอบการรายแรกและรายใหญ่ที่สุด ที่จัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตการท่าเรือแหลมฉบัง
  - ได้รับสัมปทานรายแรกและรายเดียวจากการท่าเรือแหลมฉบังให้บริหารจัดการวัตถุอันตราย
  - เป็นผู้ประกอบการฟรีโซนรายแรกในกลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบแช่เย็นแช่แข็ง
  - เป็นผู้ให้บริการคลังห้องเย็นสาธารณะมาตราฐานสากกลรายแรกในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาวและเวียดนาม
  - เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร
ก้าวที่เริ่ม คิดเพื่อทุกโลจิสติกส์

กลุ่มบริษัท JWD ก่อตั้งเมื่อปี 1979 มีบริษัทในเครือ 18 บริษัท มีพื้นที่คลังและลานให้บริการจัดเก็บสินค้าประมาณ 800,000 ตรม. ครอบคลุมทั้งในประเทศและอาเซียน มีพนักงานในเครือ 1,300 คน และมีสำนักงานสาขากระจายอยู่ใน 32 ประเทศทั่วโลก