ภาพรวมบริษัท

“เราช่วยวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิตและเชื่อมโยงนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสินค้า ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการซัพพลายเชน”

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ หนึ่งในบริษัทของ JWD กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์สำหรับทุกโลจิสติกส์ให้บริการงานทางด้านการวางแผน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในธุรกิจ งานบริการขนส่ง และคลังสินค้า ให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บนแนวคิด “Dynamic HILI” รวมทุกข้อมูลไว้เป็นหนึ่งเดียว…ให้โลจิสติกส์เป็นเรื่องง่ายๆ ซึ่งเป็นการรวมข้อมูลโลจิสติกส์จากทุกแหล่งของบริษัท ให้อยู่บนระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ เช่น ข้อมูลด้านการขนส่ง ข้อมูลด้านการบริหารงานคลังสินค้า เป็นต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน หลายสาขา หลายบริษัท หรือแม้แต่จากหลายประเทศ

คิดให้ต่างเพื่อทุกโลจิสติกส์อย่างไร?
• ให้บริการครบครันทุกงานทางด้านซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การติดตั้งและบริการหลังการขาย ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย
• หมดปัญหาในการลงทุนอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และการดูแลรักษาที่ยุ่งยาก เพราะคุณจะสามารถบริหารจัดการงานทั้งระบบขนส่งและระบบคลังสินค้าได้จากทุกประเทศทั่วโลกบนระบบเดียวกันได้
• ไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิด...ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในบริหารต้นทุนการขนส่งและการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• มีความยืดหยุ่นสูง เป็นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าและเข้ากับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบการแต่ละราย
• รองรับการทำงานบนนวัตกรรม Cloud Computing ที่เชื่อมโยงให้การขยายธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไร้ขีดจำกัด