ไดนามิคฯ ร่วมออกบูธงานสัมมนา สรุปผลการดำเนินโครงการ LTMA2
25 เมษายน 2560
ไดนามิคฯ ร่วมออกบูธงานสัมมนา "สรุปผลการดำเนินโครงการ LTMA2"
ของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ “โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน" เพื่อสรุปผลดำเนินการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมบริหารจัดการขนส่ง เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ