ไดนามิคฯ ร่วมออกบูธแสดงซอฟต์แวร์ในงาน Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 3
15 กุมภาพันธ์ 2560

   บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมออกบูธแสดงซอฟต์แวร์ในงานสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "Big Data and Internet of Things ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน" จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

   วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน ในงานมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น ให้ความสนสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้